İHTİYATİ HACİZ NEDİR

İHTİYATİ HACİZ NEDİR ? İhtiyati haciz, alacaklının para alacağını güvence altına almak için mahkeme aracılığı ile borçlunun mal varlığına geçici olarak konulan tedbirdir. 2004 sayılı İcra İflas Kanunu 257-268. maddeleri arasında düzenlenmiştir. Bu düzenlemede ki amaç borcunu zamanında ödeme ihtimali olmayan borçlunun mal kaçırmasını engelleyerek alacaklının zarara uğramasını engellemektir. Bu sayede alacaklı dava açmadan ve…

GENEL HACİZ YOLUYLA TAKİPTE ÖDEME EMRİNE KARŞI İTİRAZ 

GENEL HACİZ YOLUYLA TAKİPTE ÖDEME EMRİNE KARŞI İTİRAZ  Ödeme emri, icra dairesinin alacaklı tarafından borçlu olarak bildirilen  kişiye gönderdiği ve borçluya borcunu ödemesini, borçlu değilse itiraz etmesini ihtar eden bir icra takip işlemidir. Kendisine ödeme emri tebliğ edilen kişi tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde itiraz edebilir. Bu itiraz icra takibini kendiliğinden durdurur. İtiraz kural…