İŞÇİ ALACAKLARI VE UYGULANACAK FAİZ TÜRÜ İLE BAŞLANGIÇ  ZAMANLARI

İŞÇİ ALACAKLARI VE UYGULANACAK FAİZ TÜRÜ İLE BAŞLANGIÇ ZAMANLARI İş akdi niteliği itibariyle taraflar arasında kişisel ilişkiler kuran, karşılıklı borç yükleyen, sürekli borç ilişkisi yaratan bir sözleşmedir. Taraflar arasında sözleşmesinin yapılması ile hem işverenin hem de işçinin belli borç ve yükümlülükleri doğmaktadır. Bu ilişkinin sonucunda da işçi bazı alacaklara hak kazanmaktadır. 1.Ücret Alacağı ; Ücret,…