Yasal Mal Rejiminin Eşlerden Birinin Ölümüyle Sona Ermesi

EŞLERDEN BİRİNİN ÖLÜMÜ HALİNDE  ÖLÜM TARİHİNDE YASAL MAL REJİMİ SONA ERER YARGITAY 8. H.D. 15.09.2009 T. 2009/1342 E, 2009/4188 K. TMK’ nun 225/1, 274 ve 271. Maddeleri uyarınca mal rejimi eşlerden birinin ölümü ile sona erer. Mal rejimi sona erdikten sonra sağ kalan eşin mal rejiminin tasfiyesini  istemekte hukuki yararı bulunduğundan mahkemenin ret kararı yerinde…

Aile Hukukunda Boşanma Davası ve Çocukların Boşanma Davasındaki Konumu

A) BAŞLARKEN Aile nedir? Bu tanımlama üzerinde durmakta fayda var çünkü aile kavramını açıklamak objektif olmaktan çok subjektif olacaktır. Aile bazıları için ortak konut, bazıları için mutlu olunan yer, bazıları içinse rahatlıktır. Herkes için olumlu anlamı mı vardır? Hayır tabii ki, bazı insanlar ise aile kavramını baskı ve mutsuzlukla özdeşleştirebilmektedir. İnsanların kendini keşfetmesi ve bu…