Tapu İptal Tescil Davası Nedir ve Nasıl Açılır ?

Tapu İptal Tescil Davası Nedir ?   Tapu iptali davası, bir taşınmaz mal hakkında yapılan tapu devir işleminin iptal edilmesi için açılır. Bu davanın açılabilmesi için bazı haklı nedenlerin ortaya çıkması gerekiyor. Örneğin; hesap hatası nedeniyle; dava konusunun değer ve miktarına bakılmaksızın malvarlığı haklarına ilişkin davalara, şahıs varlığına ilişkin davalar açılabiliyor. Tapu iptali davasında diğer…